SHNDI44 Smoothasfuck

  • Mitglied seit 4. Mai 2014
  • Letzte Aktivität:
Profil-Aufrufe
54
  • Täk one do <3 One Love... Steady Taggy :jolly: :jolly: :jolly:

  • Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lưu ý, luật này phải phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Chủ tịch Quốc hội đồng tình với quy định thưởng cho những địa phương thu vượt ngân sách. “Nên quy định thưởng cho địa phương 30% số thu vượt ngân sách. Ví dụ địa phương thu vượt ngân sách 100 đồng thì thưởng cho địa phương 30 đồng. Về quy định tạm ứng ngân sách thì chỉ nên quy định cho ứng 20% ngân sách thôi và cho ứng ngay, ví dụ như Bộ LĐTBXH cần ứng ngân sách để trả lương cho người lao động thì phải tạo điều kiện cho ứng ngay” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói. học kế toán thực hành
    dịch vụ hoàn thuế gtgt
    dịch vụ kế toán tại cầu giấy
    mu private